Diskusjon om Klink kvalitetskontroll

Den mest rask og effektiv måten å teste, er laget av fritted glasur frit satt på på flisen prøvene, eksperimenter i roller og foreskrevet brenner etter system brenning, sjekk prøver av glasurer, glans, åpenhet ugjennomsiktig, Matt eller silke effekter.

Deres virkemåte er å ta 100g frit, etter at laget av fritted glasur (manipulere glasur av presisjon, tekniske parametere som tetthet, viskositet av glasur) Vinduer på flisen prøvene, igjen i tetthet og kvaliteten på glasur under de samme premissene, gjorde teststrimmel. Vil prøve i under samme system av sintring avfyring av glassert fliser, skyte utført inspeksjon.

For frit glasur: glasur frit situasjonen introdusert av ressurser i glasur. Når du klargjør glasur, hvis nødvendig, noen vannløselige ingredienser, som salpeter, boraks etc, må ta sine priser og kvarts eller andre silikat materialer under visse stilltiende forståelse og blanding, laget av frit, diken i vann løselig materialer i produksjon av glasur smeltet i vann. Som fargestoff til Frits smeltende forskuddsvis, er pigment distribusjon mer leire i glasur blandet glasur laget av fint bakken strålende har en stabil suspensjon og vedheft til kroppen.